Melasse, sukkerholdigt biprodukt ved fremstilling af sukker; det anvendes til foder eller i fermenteringsindustrien. Rørmelasse anvendes til fremstilling af rom.