Meiose er den specielle celledeling, hvorved kromosomtallet i kønsceller (æg- og sædceller) halveres.