Megapæl, pæletype, der især benyttes til forstærkning af eksisterende bygværkers fundering. Med bygningens vægt som modhold presses korte pælestykker ned i jorden efter hinanden ved hjælp af en hydraulisk donkraft. Fordelene er, at nedpresningen er helt rystelsesfri, og at man får en direkte måling af pælens bæreevne. Megapæle er blandt andet benyttet under Det Kongelige Teater.