Medium, (lat., opr. neutrum af medius 'i midten'), inden for spiritisme en person, der anses for at have særlige evner til at fungere som bindeled til afdøde personer i åndeverdenen. Gennem mediet menes ånderne at være i stand til at overføre budskaber til de levende eller på anden måde søge at bevise deres egen eksistens.