medieret

Artikelstart

Medieret, juridisk fagområde, der beskæftiger sig med massemediernes frihed og ansvar. Reglerne kan inddeles i fire grupper, hvoraf den første omhandler den grundlovssikrede ytringsfrihed (Grundloven § 77).

Den anden gruppe omfatter ytringsfrihedens grænser, dvs. de retsregler, hvorefter offentliggørelse af visse ytringer, oplysninger, billeder mv. kan medføre straf- og/eller erstatningsansvar. Som eksempler på sådanne retsregler kan nævnes Straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser, diskrimination og offentliggørelse af forsvarshemmeligheder. Også i andre love findes bestemmelser, som begrænser ytringsfriheden, fx Radio- og fjernsynslovens forbud mod visse reklamer, Markedsføringslovens forbud mod foranstaltninger, som strider mod god markedsføringsskik, og Retsplejelovens forbud mod at offentliggøre visse oplysninger fra retsmøder mv.

Den tredje gruppe omfatter navnlig de retsregler, som fastslår, hvem der er ansvarlig og derfor kan idømmes straf og/eller erstatningsansvar, når ytringsfrihedens grænser overtrædes. Her fastslår Medieansvarsloven, at de massemedier, som omfattes af loven, er underkastet et særligt ansvarssystem. Hovedprincippet er, at forfatteren eller den, der fremsætter en udtalelse i en radio- eller fjernsynsudsendelse, er ansvarlig. Men hvis artiklen eller udtalelsen er unavngiven, er redaktøren ansvarlig, se redaktøransvar.

Den fjerde gruppe vedrører adgang til indsamling af oplysninger med henblik på offentliggørelse, dvs. de bestemmelser, hvorefter folketingsmøder er offentlige, og hvorefter retsmøder og kommunalbestyrelsesmøder som udgangspunkt er offentlige. Til denne gruppe hører også loven om offentlighed i forvaltningen, der giver adgang til aktindsigt i de sager, som behandles af statslige og kommunale forvaltningsmyndigheder.

De massemedier, der omfattes af Medieansvarsloven, er navnlig aviser, ugeblade og andre periodiske tidsskrifter samt lyd- og billedprogrammer, der spredes af Danmarks Radio, TV 2, TV 2s regionale virksomheder og andre foretagender, der har tilladelse til radio- og fjernsynsvirksomhed.

Andre medier, der beskæftiger sig med periodisk nyhedsformidling, kan, hvis de selv ønsker det, blive omfattet af loven. Massemedier, der falder uden for Medieansvarsloven, eksempelvis bøger, film og plakater, er underkastet dansk rets almindelige ansvarsregler.

De massemedier, der omfattes af Medieansvarsloven, er endvidere underkastet denne lovs særlige regler om god presseskik og Pressenævnets kompetence, fx i forbindelse med krænkedes ret til at få optaget genmæle efter fremsættelse af krænkende eller på anden måde skadende udtalelser.

Endelig er redaktører, journalister mfl. ved disse massemedier omfattet af Retsplejelovens særlige regler om kildebeskyttelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig