Medicin, i udvidet betydning betegnelse for udøvelse af lægegerning og den videnskab, der er knyttet hertil (se lægevidenskab og medicinens historie). I snævrere betydning dels d.s.s. lægespecialet intern medicin, dels d.s.s. lægemidler.