I geometri er en median et linjestykke i en trekant fra en vinkelspids til midtpunktet af den modstående side. En trekants medianer går gennem samme punkt, trekantens midtpunkt, som deler hver median i forholdet 1:2. I et tetraeder er medianen et linjestykke fra en hjørnespids til midtpunktet af den modstående sideflade; de fire medianer går gennem samme punkt, som deler hver median i forholdet 1:3.