Meded er en partsed med mededsmænd, der sværger sammen med den anklagede på hans karakter. Meded var et bevismiddel i ældre dansk ret, se edsbevis.