Maxima, (lat. 'størst'), den længste nodeværdi i mensuralnotationen (ca. 1250-1600), oprindelig sort, men efter ca. 1450 hvid. Den underdeltes i tre eller to longae.