Mattering, af glasoverflader foretages for at gøre glasgenstande uigennemsigtige uden at gøre dem uigennemskinnelige. Det kan fx være nyttigt i vinduer til toiletdøre. Matteringen frembringes ved sandblæsning eller ved flussyreætsning.