Matte-teknik, filmteknik, der muliggør kombination af billedelementer fra forskellige optagelser, ofte personer placeret i en baggrund, som det kendes fra tv's vejrudsigt. Blue screen-teknik og chroma-key er matte-teknikker.