Mathesis universalis, udtryk brugt første gang ca. 1600 som betegnelse for en almen lære om kvantiteters egenskaber. Sædvanligvis bruges udtrykket i forbindelse med Descartes' og Leibniz' vision om en formel universalvidenskab (enhedsvidenskab), der omfatter alle a priori-videnskaber, fx logik, aritmetik, geometri og rationel mekanik.