Materielle anlægsaktiver, aktiver som fast ejendom, inventar, maskiner mv., se årsregnskab.