Materiel er modsat åndelig; som vedrører en tings ydre egenskaber, det tekniske; som vedrører indholdet, meningen.