Masut, (russ. mazut), højtkogende rester fra destillation af råolie (anvendt som brændselsolie og benyttet som udgangsmateriale for fremstilling af smøreolie).