Massespektroskopi, metode til bestemmelse af atom- og molekylmasse opfundet i 1912 af J.J. Thomson. Ladede partikler accelereres i et elektrisk felt og afbøjes derefter i et magnetisk felt. Idet lettere partikler afbøjes mere end tungere, vil afbøjningsvinklen være et mål for partiklernes masse. Metoden har bl.a. dannet grundlag for bestemmelse af grundstoffernes isotopsammensætning. Under betegnelsen massespektrometri er den nu udviklet til en meget udbredt analysemetode.