Massespektrometer, apparat til at adskille partikler med forskellig masse. Prøven, der skal undersøges, bringes på gasform og ioniseres. Ionerne accelereres af elektriske og/eller magnetiske felter, og da ioner med forskellig masse får forskellig acceleration, sker der en rumlig separering af dem, hvorefter de kan måles vha. en detektor. Massespektrometre bruges i mange områder af kemien til analyse af stoffers sammensætning. De kan også anvendes til at adskille et grundstofs isotoper.