Massegældsbrev er et gældsbrev, der fremtræder som led i en sammenhørende udgivelse af et større antal gældsbreve med fælles tekst. Realkreditobligationer, der er et praktisk vigtigt eksempel, udstedes nu (1998) papirløst og registreres i Værdipapircentralen eller en værdipapircentral andetsteds. Se også fondsaktiv.