marxisme - marxistisk psykologi

Marxisme - marxistisk psykologi, Psykologi baseret på marxismen (den dialektiske materialisme og den historiske materialisme) blev hovedsagelig udviklet i det tidligere Sovjetunionen. Ved begyndelsen af 1900-t. dominerede en fysiologisk psykologi i Rusland, bl.a. fremsat af Vladimir M. Bekhterev og Ivan Pavlov, grundlagt på refleksbegrebet.

Denne psykologi blev i løbet af 1930'erne integreret i en egentlig dialektisk materialistisk psykologi af Sergej L. Rubinstein, som lagde hovedvægten på, at bevidstheden genspejler omverdenen (se genspejlingsteori), og at psyken er afledt af menneskets aktive relation til omverdenen — dets virksomhed.

Virksomhed bliver det centrale begreb i den kulturhistoriske skole, som grundlægges af Aleksej Leontjev. Genspejlingsteorien nedtones, og psyken ses på baggrund af hele den fylogenetiske udviklingshistorie. Endvidere indarbejdes den historiske materialisme, idet der i højere grad end hos Sergej L. Rubinstein lægges vægt på menneskets samfundsmæssighed som det psykisk definerende.

En anden retning inden for sovjetisk marxistisk psykologi tegnes af udviklingspsykologen Lev S. Vygotskij, som bl.a. beskrev udviklingen af børns tænkning og sprog som afhængig af det kollektive samspil, barnet indgår i. Lev S. Vygotskijs teorier har siden 1970 haft en væsentlig betydning i vestlig udviklingspsykologi og pædagogik. Hans teori er bl.a. videreført af den sovjetiske neuropsykolog Alexander R. Luria.

Ud over disse retninger opstod i Vesteuropa i begyndelsen af 1970'erne forskellige teorier, som varierer i graden af overensstemmelse med de russiske teorier. Den kritiske psykologi, bl.a. baseret på Aleksej Leontjevs værker, udmøntes af Klaus Holzkamp (1927-95) og omfatter bl.a. minutiøs kritik af eksisterende borgerlig psykologi.

De mindst ortodokse marxistiske psykologiske teorier er inspireret af den tyske Frankfurterskole. Af forsøgene på at forene psykoanalyse og marxisme kan Alfred Lorenzer nævnes som den fremmeste repræsentant.

Allerede i 1930'erne forsøgte Wilhelm Reich en tilsvarende forening. En anden variant med et mere humanistisk præg og kun baseret på Karl Marx' ungdomsskrifter er fremsat af Erich Fromm.

Læs videre om marxistisk litteraturforskning eller marxisme generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig