Marvpletter, små, smalle, mørke pletter i veddet af birk, el og andre løvtræarter fremkaldt af larver af minerfluer, Agromyzidae, se fluer.