Marskandiser, (af marskandise handelsvare (forældet), af fr. marchandise vare, af marchand købmand, af lat. mercans, mercantis, af mercari handle, købe), handlende med brugte genstande.