Et marketenderi er et lokale, hvor der sælges mad, drikkevarer, tobak m.m. til en afgrænset personkreds. Marketenderier kan fx på kaserner, rbejdspladser eller i havekolonier.