Marketenderi, lokale, hvor der sælges mad, drikkevarer, tobak m.m. til en afgrænset personkreds, fx på en kaserne, en arbejdsplads eller i en havekoloni. Det kaldes undertiden "makketutten", forkortet "tutten".