Markedsordninger, foranstaltninger inden for EU, som sikrer producenter af primært landbrugsprodukter en højere pris end verdensmarkedsprisen. De første markedsordninger trådte i kraft i 1962 for bl.a. korn, svinekød, æg og fjerkrækød. Se EU.