Mark, den del af en landbrugsbedrifts arealtilliggende, hvorpå bedriftens planter dyrkes, og dyr græsser. En gårds mark er oftest delt op i flere små enheder, hver kaldet en mark. I Danmark udlægges en vis andel af landbrugsarealet til brakmarker, se braklægning.