Marin sne, organisk stof, der synker mod havbunden som store partikler, se hav (havøkologi).