Marginalfelt, mindre lønsomt olie-gas-felt. Oftest er mængderne af udvindelige kulbrinter små og/eller udvindingsforholdene vanskelige, fx pga. lille permeabilitet af de kulbrinteholdige lag. En del af DUC-felterne i den danske sektor i Nordsøen er marginalfelter, hvor lønsomhed har krævet udvikling af særlig enkle og dermed billige platformstyper samt speciel boreteknik (horisontal boring), se olie.