Mareograf, (af lat. mare + gr. -graf), instrument, der optegner vandstand.