Manx, (af oldn. manskr 'fra Man', se Isle of Man), gælisk sprog med rødder i irsk kolonisation i 400-t.; fra ca. 1400 stærkt påvirket af engelsk, ikke mindst mht. retskrivning. Den tidligste litteratur på manx er en oversættelse af den engelske bønnebog Book of Common Prayer fra ca. 1610. I 1900-t. er manx efterhånden blevet afløst af engelsk som talesprog, men en bevægelse for fornyet brug af sproget er opstået i 1980'erne. Se også irsk og keltiske sprog.