Manu propria, (lat.), med egen hånd, fx i forbindelse med underskrift.