Mandatum var en formløs romerretlig kontrakt, hvorved en person, mandanten, pålagde en anden, mandatarius, at udføre en handling for sig. Mandatum hører til de såkaldte konsensualkontrakter (se kontrakt).