Mandat er en juridisk betegnelse for den kompetence til at optræde for sig, som en part, den såkaldte mandant, giver en anden part, den såkaldte mandatar. I aftaleretten afgives et mandat oftest ved en fuldmagt, men andre former for repræsentation kan også rubriceres under mandataftaler, fx kommissionsaftaler og agenters aftaler. I statsretten betegner mandat den magt, der i kraft af valget tilkommer Folketingets medlemmer.