Mancipatio var i romerretten en formel procedure, hvorved en ejendomsret blev overdraget. Mancipatio foregik ved, at erhververen i vidners nærværelse slog et kobberstykke mod en vægt og dermed erklærede at have erhvervet en genstand eller en fast ejendom.