Malteserkors, johanniterkors, ligearmet kors, hvis arme ender i to spidser; ordenstegn for johannitere og malteserriddere. Se kors.