Maleinsyre, cis-butendisyre, organisk syre, fast stof med smeltepunkt 137 °C. Maleinsyre findes ikke i naturen, men har sit navn fra latin malum 'æble', idet den først fremstilledes ud fra æblesyre. Ved opvarmning dannes den stereoisomere fumarsyre. Maleinsyre anvendes bl.a. til fremstilling af kunstharpikser og til forhindring af fedtstoffers og oliers harskning. Det fås ved katalytisk oxidation af kinon eller benzen.