Malacostracer, (af gr. malakos 'blød' og ostrakon '(muslinge)skal, potteskår'), storkrebs, se krebsdyr.