Mala fides var sammen med bona fides et centralt begreb i romerretten med stor betydning for den europæiske kontraktret.