Makromani, (gr. makro- + mani), vrangforestilling hos et individ om at han selv, hans lemmer el. personer og genstande omkring ham er unaturligt store.