Makrokosmos og mikrokosmos er to græske ord, der bruges til at betegne en hel eller delvis overensstemmelse mellem en større helhed (makrokosmos, fx Universet) og en mindre del af denne (mikrokosmos, fx mennesket).