Makrohistorie, historieforskning, der retter opmærksomheden mod de ofte langvarige økologiske, økonomiske og sociale forhold, sammenhænge og strukturer, der gør sig gældende globalt eller regionalt, på tværs af de nationale og nationalstatslige grænser, som historieskrivningen ellers hovedsagelig bevæger sig inden for. Se også mikrohistorie.