Makrofag, en af immunsystemets celletyper, der ved fagocytose er i stand til at optage og nedbryde mikroorganismer, fremmede stoffer og beskadigede celler og væv, se immunologi (immunsystemet).