Makroæstesi, (gr. makro- + æstesi), forstyrrelse af føleevnen, hvorved genstande forekommer større, end de virkelig er.