makreller

Makrel er en vigtig konsumfisk. Kødet er brunligt og velsmagende. Det har et højt fedtindhold og harskner derfor meget hurtigt. Kødet sælges både fersk, røget og som konserves.

.

Sæson hele året. Makrellen er dog bedst, når den er fedest i sensommeren og efteråret, dvs. august og september.

.

Artikelstart

Makreller, gruppe af makrelfisk. Arten Scomber scombrus, på dansk blot makrel, er en pelagisk fisk, der kan optræde i meget store stimer. Den har en glat, strømlinjet krop og kan svømme meget hurtigt. Manglen på svømmeblære betyder, at makrellen kan foretage hurtige dykninger uden problemer med trykforskelle. Makrellen kan blive 50-60 cm.

Faktaboks

Etymologi
Ordet makrel kommer vist af ældre nederl. macreel, måske samme ord som ældre nederl. makerele 'kobler', fordi fisken ifølge folketroen fører hansildene til hunsildene.

Den er udbredt i det østlige Atlanterhav fra Afrika til Island, i Sortehavet og Middelhavet og gik især tidligere ind i Østersøen. Den overvintrer på dybt vand vest for De Britiske Øer uden at æde; efter gydningen om foråret trækker den mod lavere og varmere vand til glæde for bl.a. lystfiskere.

Makrellen har traditionelt været opdelt i tre bestande: den Vestlige samt den nordlige og sydlige Nordsøbestand. Under makrellens vandringer blandes de tre bestande, og man har derfor valgt at regulere fiskeriet, som om der kun var én bestand. Det kraftigte fiskeri på makrellen har giver sig udslag dels i ændringer i vandringsmønstrerne, dels i bestandsstørrelserne specielt for Nordsøbestandene.

Makrellen er en vigtig konsumfisk, der overvejende anvendes til konserves. Den spanske makrel (Scomber japonicus) er en nærtstående sydlig slægtning, der findes i alle tropiske og subtropiske havområder. Auxiden (Auxis thazard) er også en sydlig art, som af og til ses i danske farvande. Den bliver ca. 50 cm.

Makrelfiskeri

Makrelfiskeri drives i Danmark i størst omfang med snurpenot i Nordsøen. Kun en ubetydelig del fanges i bundgarn i de indre farvande i juli-august, hvor makrellen efter overstået gydning i Kattegat og Skagerrak søger ind mod kysten for at æde. Notfiskeriet foregår lidt senere på året, når makrellerne samles i store stimer og vandrer mod deres overvintringsområder i den nordlige Nordsø. Fiskeriet i EU-havet er reguleret af kvoter fastsat af EU-Kommissionen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig