Makadam, vejbelægning udviklet i begyndelsen af 1800-t. af John McAdam. Den oprindelige makadam bestod af to lag knuste sten, hvert med en lagtykkelse på 10 cm og en stenstørrelse på ca. 7,5 cm; et tredje, øverste lag på 5 cm med en stenstørrelse på 2,5 cm blev stampet, og belægningen derefter komprimeret af trafikken. Belægningen blev udlagt på en omhyggeligt planeret underbund med passende sidehældning og gode afvandingsegenskaber. Makadam var en billig og hurtigt etableret vejbelægning og vandt derfor indpas på bekostning af kendte, mere holdbare belægninger. Af økonomiske og udlægningstekniske grunde anvendes makadam endnu mange steder i verden, dog ofte modificeret, fx ved at udlægge det på et lag af stabilt grus, at fylde mellemrummene mellem stenene med sand eller grus eller at lægge et egentligt bituminøst slidlag øverst.