Majorat, gods- eller formuemasse, der nedarves efter særlige, fastsatte successionsregler (dvs. regler om at efterfølge). Oprindelig dækkede begrebet ordninger, hvor den ældste søn succederede (dvs. fulgte efter som fx lensherre) frem for andre arvinger. Se også lensvæsen, stamhus og fideikommis.