Majeur, (fr., egl. større (terts), lat. major), det modsatte af mineur.