Mainstreaming, gender mainstreaming, begreb inden for ligestillingspolitik; at køn, kønsforskelle og ligestilling tænkes ind i al lovgivning og administration i stedet for at være et isoleret, perifært område. Begrebet stammer fra FNs Kvindekonference i Beijing 1995; se også ligestilling og Platform for Action.