En mahmal er en kostbart dekoreret kamelsaddel, som herskere fra Cairo og Damaskus indtil begyndelsen af 1900-tallet lod fremsende med den årlige pilgrimskaravane til Mekka for symbolsk at lade sig repræsentere i pilgrimsfærden.