Mahasanghika, (af sanskrit mahāsāṅghika, af mahāsaṅgha 'den store munkeorden'), heterodoks hinayana-skole og dens tilhængere. Mahasanghikaerne var de første, der i 300-200-t. f.Kr. udskilte sig fra det gamle munkesamfund, theravada-skolen. Mahasanghika-skolens forestillinger var i høj grad medvirkende til dannelsen af den senere store buddhistiske retning mahayana. Mahasanghikaerne gør de ortodokses religiøse ideal, en arhat, mere menneskeligt, idet de drager en arhats ufejlbarlighed i tvivl. De stiller endvidere Buddhaskikkelsen i et guddommeligt lys, idet de opfatter Buddha som et overnaturligt væsen, der er i besiddelse af ubegrænset magt, alvidenhed og evigt liv. Hans optræden på Jorden er således et fantasibillede.