Magistrates' court, engelsk underret, som behandler mindre straffesager, små inkassosager samt visse ægteskabssager. Alle straffesager begynder i en magistrates' court, men de alvorligere henvises til egentlig behandling og pådømmelse i Crown Court, som også er appelinstans for strafferetlige afgørelser truffet i magistrates' court. De flere hundrede magistrates' courts i England og Wales sættes med mellem to og syv ofte ulønnede lægdommere, såkaldte Justices of the Peace, se fredsdommer. Magistrates' courts kendes også i USA, hvor de i visse tilfælde benævnes police courts.