Magisterium, forældet begreb, som af Paracelsus blev forklaret som et udtræk af noget, der ikke i forvejen er blevet nedbrudt. Denne definition dækkede over en række meget forskellige produkter fremstillet ved processer, som i dag ikke nødvendigvis kaldes udtræk. Plantemagisterier var således planteudtræk, mens et metalsalt kaldtes et metalmagisterium, når det blev udvundet af metallet ved behandling med en sur væske. Vins magisterium var ren alkohol, hvilket skyldtes, at en stærk alkoholopløsning kan udvindes af vin ved delvis frysning og bortkastning af den dannede is.